| Armatury JUŘÍK | Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice |  tel.: (+420) 595 952 140  |  mobil: (+420) 608 713 404  | e-mail: armatury@jurik.cz |
Náš sortiment je určen pro využití v odvětvích:
  • chemie
  • petrochemie
  • plynárenství
  • potravinářství
  • energetice
  • teplárenství
  • vodárenství
Oficiální zastoupení 

www.ascojoucomatic.com
solenoidové a tlakem ovládané ventily ::
pneumatické prvky ::
tlakové a teplotní spínače ::

42-811

Klapka uzavírací pogumovaná, s převodem

L32172910   PN 10


POUŽITĺ

Jako uzavírací orgán pro agresivní tekutiny, vodu, roztoky solí, kyselin, zásad apod., pro pracovní tlaky a teploty:

Použití v korozním prostředí je omezeno druhem, teplotou, koncentrací, pracovním přetlakem a mechanickým namáháním pryžových dílců.

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je oboustranná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavření funkčního orgánu uzavírá průchod pracovní tekutiny oběma směry.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro stažení mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

MATERIÁL

Těleso, převodová skříňšedá litina
Talířpogumovaný
Čepkorozivzdorná ocel
Manžetadle druhu pracovní látky
Těsnění čepu„O“ kroužek - pryž

ZKOUŠENĺ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky.

OVLÁDÁNĺ

Klapka uzavírací se zavírá ručně šroubovým převodem, otáčením ručního kola ve směru hodinových ručiček.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- tlakový spád (MPa)

 

 
© 2003 Armatury JUŘÍK