| Armatury JUŘÍK | Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice |  tel.: (+420) 595 952 140  |  mobil: (+420) 608 713 404  | e-mail: armatury@jurik.cz |
Náš sortiment je určen pro využití v odvětvích:
  • chemie
  • petrochemie
  • plynárenství
  • potravinářství
  • energetice
  • teplárenství
  • vodárenství
Oficiální zastoupení 

www.ascojoucomatic.com
solenoidové a tlakem ovládané ventily ::
pneumatické prvky ::
tlakové a teplotní spínače ::

42-171

Klapka uzavírací ovládaná plovákem

L32106610   PN 10


POUŽITĺ

Jako uzavírací orgán pro vodu a jiné neagresivní tekutiny, pro tlakový spád do 0,6 MPa a pro teploty do 100 °C. Jsou určeny pro samočinnou regulaci přítoku nebo výtoku tekutiny z nádrže podle výšky hladiny.

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je oboustranná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavření funkčního orgánu uzavírá průchod pracovní tekutiny oběma směry.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro stažení mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů, bez dalšího těsnění.

MATERIÁL

Tělesošedá litina
Talířmosaz
Čepkorozivzdorná ocel
ManžetaEPDM
Těsnění čepu„O“ kroužek - pryž
Plovák, tyčuhlíková ocel

ZKOUŠENĺ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky. Montují se vždy s čepy ve vodorovné poloze. Plovák musí mít vždy svislý pohyb. Pro neklidné hladiny je nutno umístit plovák odděleně.

OVLÁDÁNĺ

Klapka uzavírací se zavírá pomocí páky, otáčením o 90° doprava. Plovák uzavírá klapku při stoupání hladiny. Zdvih je omezen dorazovými šrouby.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- tlakový spád (MPa)

 

 
© 2003 Armatury JUŘÍK