| Armatury JUŘÍK | Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice |  tel.: (+420) 595 952 140  |  mobil: (+420) 608 713 404  | e-mail: armatury@jurik.cz |
Náš sortiment je určen pro využití v odvětvích:
  • chemie
  • petrochemie
  • plynárenství
  • potravinářství
  • energetice
  • teplárenství
  • vodárenství
Oficiální zastoupení 

www.ascojoucomatic.com
solenoidové a tlakem ovládané ventily ::
pneumatické prvky ::
tlakové a teplotní spínače ::

42-151

Klapka uzavírací s pneupohonem

L32174616   PN 16


POUŽITĺ

Jako uzavírací orgán pro neagresívní tekutiny, vodu apod., pro pracovní tlaky dle dp (viz rozměrová tabulka) a pro teploty do 120 °C. Použití pro jiné látky, pro pracovní tlaky a teploty:

TECHNICKÝ POPIS

Klapka uzavírací je oboustranná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavření funkčního orgánu uzavírá průchod pracovní tekutiny oběma směry.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsobeny pro stažení mezi potrubní příruby PN 6, PN 10 nebo PN 16 pomocí šroubů bez dalšího těsnění.

MATERIÁL

Tělesošedá litina
Talířmosaz
Čepkorozivzdorná ocel
Manžetadle druhu pracovní látky
Těsnění čepu„O“ kroužek - pryž

ZKOUŠENĺ

Klapka uzavírací je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku uzavírací je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky.

OVLÁDÁNĺ

Klapka uzavírací se zavírá pomocí pneupohonu, otáčením o 90° doprava. Pro pneupohon se používá upravený tlakový vzduch o tlaku 0,6 MPa. Pohon má horní přípojky vzduchu, jejichž velikost závitu je uvedena v rozměrové tabulce (rozměr „G“). Připojení pneupohonu je podle normy ISO 5211 od firmy BICKEL-WOLF.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny (u nestandardních médií je třeba uvést chemické složení)
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)
- tlakový spád (MPa)

 

 
© 2003 Armatury JUŘÍK