| Armatury JUŘÍK | Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice |  tel.: (+420) 595 952 140  |  mobil: (+420) 608 713 404  | e-mail: armatury@jurik.cz |
Náš sortiment je určen pro využití v odvětvích:
  • chemie
  • petrochemie
  • plynárenství
  • potravinářství
  • energetice
  • teplárenství
  • vodárenství
Oficiální zastoupení 

www.ascojoucomatic.com
solenoidové a tlakem ovládané ventily ::
pneumatické prvky ::
tlakové a teplotní spínače ::

42-051

Klapka škrtící

L35118510   PN 10


POUŽITĺ

K regulaci proudu vody, vodní páry, na zvláštní požadavek i pro jiné neagresivní kapaliny a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:

Škrtící klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Klapka škrtící je oboustranná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavírání funkčního orgánu škrtí průchod pracovní tekutiny oběma směry. Úhel natočení klapky pro plné otevření je 90°. Polohu klapky udává ukazatel stavu otevření.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL

Těleso, talířuhlíková ocel
Hřídelkorozivzdorná ocel

ZKOUŠENĺ

Klapka škrtící je zkoušena podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku škrtící je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.

OVLÁDÁNĺ

Klapka škrtící se ovládá ručně, nástrčkovým klíčem. Klíč není součástí dodávky.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

 

 
© 2003 Armatury JUŘÍK