| Armatury JUŘÍK | Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice |  tel.: (+420) 595 952 140  |  mobil: (+420) 608 713 404  | e-mail: armatury@jurik.cz |
Náš sortiment je určen pro využití v odvětvích:
  • chemie
  • petrochemie
  • plynárenství
  • potravinářství
  • energetice
  • teplárenství
  • vodárenství
Oficiální zastoupení 

www.ascojoucomatic.com
solenoidové a tlakem ovládané ventily ::
pneumatické prvky ::
tlakové a teplotní spínače ::

42-006

Klapka škrtící bez ovládání

L35008501   PN 1


POUŽITĺ

K regulaci proudu vzduchu a veškerých druhů neagresivních plynů, pro pracovní tlaky a teploty:

Škrtící klapka není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit armaturu uzavírací.

TECHNICKÝ POPIS

Klapka škrtící je oboustranná armatura. Funkční orgán se otáčí kolem osy kolmé na směr proudění provozní tekutiny. Při uzavírání funkčního orgánu škrtí průchod pracovní tekutiny oběma směry. Úhel natočení klapky pro plné otevření je 90°. Polohu klapky udává ryska na čele hřídele.

PŘIPOJOVACĺ A STAVEBNĺ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce. Jsou přizpůsebeny pro stažení mezi potrubní příruby pomocí šroubů.

MATERIÁL

Těleso, talířuhlíková ocel
Pouzdrotvárná litina
Hřídel, šroubeníuhlíková ocel
TěsnivoPK 004

ZKOUŠENĺ

Klapka škrtící je zkoušena na těsnost ucpávky za studena vodou a funkčně podle ČSN 13 3060, část 2.

MONTÁŽ

Klapku škrtící je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí centricky mezi příruby, neboť talíř klapky v otevřené poloze přesahuje těleso klapky.

OVLÁDÁNĺ

Klapka škrtící není osazena ovládacím zařízením.

OBJEDNÁVÁNĺ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:
- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- jmenovitou světlost (DN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

 

 
© 2003 Armatury JUŘÍK